وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

موزدایی بدن

حكم اپيلاسيون چيست

حكم اپيلاسيون چيست حكم اپيلاسيون چيست در نوشتار قبل حکم آریشگری مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنیدو مطالعه نمایید طبق نظر تمام مراجع عظام تقليد نگاه كردن و دست زدن به عورت ديگري (به غير از همسر) جايز نيست و حرام مي باشد. بر…