وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مواد مصرفی

خمس مواد مصرفی و خوراکی

خمس مواد مصرفی و خوراکی خمس مواد مصرفی و خوراکی1-در نوشتار قبل حکم خمس وسایل منزل (کالاهای مصرفی با دوام) مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- در نوشتار قبل حکم مخارج و هزینه های خوراک و پوشاک و وسایل منزل در بین سال خمسی مطرح…