وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مهر گم شود

اگر در نماز مهر گم شود یا بچه بردارد

اگر در نماز مهر گم شود یا بچه بردارد تکلیف چیست در نوشتار قبل موضوع«آیا سجده بر پشت دست صحیح است» بررسی شد در تکمیل بحث از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. مسأله 1087 اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده بر…