وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مهریه غیر متعارف

حکم شرعی مهریه سنگین چیست

حکم شرعی مهریه سنگین چیست مهریه زیاد کراهت دارد. مطابق نظر آيت الله خامنه اي مهریه استفتائات جدید س: من براى خواستگارى و ازدواج اقدام كردم و در موقع تعيين مهريه با مشكل روبرو شدم به طورى كه در ظاهر و با اكراه و بخاطر شرايط حاکم…