مهريه مشروط به توانايي مرد

مهريه مشروط به توانايي مرد مهريه مشروط پرسش 53 . اگر مردى، هنگام اجراى عقد ازدواج، شرط كند كه در صورت  توانايى، مهريه را بپردازد، آيا زن مى تواند در حال نادارى تقاضاى مهريه كند؟ همه مراجع: خير، در صورت عدم توانايى شوهر، زن حق مطالبه ندارد.[1] [1]. امام، تحريرالوسيلة، ج 2، فصل فى المهر، م 11 [...]