مرور برچسب

مهریه زندان

عدم پرداخت مهریه و حق حبس و زندان

عدم پرداخت مهریه و حق حبس و زندانحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده مکرر از حق حبس پرسش : اگر زنی برای رسیدن به مقاصدش در زندگی از وسیله مهریه استفاده کند به عبارتی به دفعات مهریه را به اجراگذارد و در هر نوبت بنا به میل خود در مقاطعی…