مهر المسمی مهر المثل چیست

مهر المسمی مهر المثل چیست مهر المسمى پرسش 269 . مهر المسمّى چيست؟ «مهر المسمّى» مهريه اى است كه مقدار آن هنگام عقد ازدواج معين شده و از آن نام برده شده است. مهر المثل پرسش 270 . مهر المثل چيست؟ «مهر المثل» عبارت است از: مهريه زنان هم رديف؛ از نظر حسب، نسب، سن، عقل [...]