مرور برچسب

مهدويت در قرآن و حديث

آیاتی درباره امام زمان

آیاتی درباره امام زمان سوال : آیاتی در قرآن که در مورد حضرت ولیعصر گفته شده کدام ها اند؟ ضمنا اسم چند کتاب تفسیر قرآن می خواستم؟. جواب: 1-براي سطح جوانان و نوجوانان تفسير 30جلدي جوان و  يا تفسير 30 جلدي نوجوان نوشته دكتر بيستوني . ‍. …