معني مولي در اولي از نظر مفسران اهل سنت

معني مولي در اولي از نظر مفسران اهل سنت در نوشتار قبل ديدگاه اهل لغت را مطرح نموديم در اين نوشتار به ديدگاه مفسران اهل سنت مي پردازيم. براي ديدن نظر اهل لغت«اينجا» را دنبال نماييد. «مولي» به معناي «اولي» از ديدگاه مفسران : نه تنها اهل لغت تصريح كرده‌اند كه كلمه «مولي» به معناي [...]