مرور برچسب

منی شوهر

حكم عزل مني چيست

حكم عزل مني چيست (حکم ریختن منی خارج از واژن همسر) جلوگيرى بدون رضايت پرسش 154 . آيا شوهر مى تواند هنگام آميزش بدون رضايت همسرش به طور طبيعى عزل كند؟ همه مراجع (به جز تبريزى): آرى، اشكال ندارد؛ ولى بدون رضايت زن كراهت دارد. آيه اللّه …

خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت

خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابتس 173: اگر زن بعد از نزدیکی همسرش با وی، در حالی که منی در رحم او باقی مانده است، بلافاصله غسل نماید و بعد از غسل، منی از رحم خارج شود، آیا غسل او صحیح است؟…