وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

منع پزشك از روزه

روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد

روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارددر نوشتار قبل حکم گرفتن روزه با وجود ضرر یا احتمال آن مطرح شد که در تکمیل این بحث حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.منع پزشک ملاك اعتبارِ منع پزشك از روزه 173. اگر پزشک شخصى را…