مرور برچسب

منزل دولتی

نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شده

نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شدهمطابق نظر آيت الله خامنه ايس 376: شخصی در یک خانه دولتی زندگی می کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه های وی بعد از انقضای موعد مقرر تخلیه، چه…