معيار تحقق تقليد چيست

معيار تحقق تقليد چيست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 34: من در زمان حیات امام خمینی (ره) به سن تکلیف رسیده و در بعضی از احکام از ایشان تقلید کردم، در حالی که مسأله تقلید به خوبی برایم معلوم نبود، اکنون چه تکلیفی دارم؟ ج: اگر در اعمال عبادى و غير [...]