چه كارهايى بر زن نفساء مكروه است

چه كارهايى بر زن نفساء مكروه است مكروهات نفساء پرسش 220 . چه كارهايى بر زن نفساء مكروه است؟ همه مراجع: هر چيزى كه بر زن حائض مكروه است، بر زن نفساء هم مكروه است.[1] [1]. العروة الوثقى، ج 1، احكام النفاس، م 10.احكام بانوان، پرسمان . لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=22911 *- ضمنا شما می توانید [...]