وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مقدار كر

آب کر چند لیتر است

آب کر چند لیتر استآب مطلق (آب خالص) الف) معنای آب مطلق آب مطلق آبی است که اطلاق کلمه‌ی آب بر آن به تنهایی و بدون هیچ قید و شرطی صحیح باشد، مانند آب باران و آب چشمه و مانند آن.      ب) اقسام آب مطلق از آسمان می‌بارد (باران). از زمین…