غایب بودن شوهر و حق طلاق برای زن

غایب بودن شوهر و حق طلاق برای زن [مسأله 2540] مسأله 2540 زنی که شوهرش گم شده (1) اگر بخواهد به دیگری شوهر کند، باید نزد مجتهد عادل برود (2) و به دستور او عمل نماید (3). (1) (بهجت ): زنی که به عقد دائم درآمده و شوهرش گم شده .. (2) (سیستانی ): و [...]