مرور برچسب

معنی کلمه رمضان

معنی رمضان چیست آیا نام خداست

معنی رمضان چیست آیا نام خداست معنی لغوی رمضان واژه «رمضان» از ریشه «رَمَضَ» است ، به معنای بارانی که اوّل پاییز می بارد و هوا را از خاک و غبارهای تابستان پاک می کند و یا به معنای داغیِ سنگ از شدّت گرمای آفتاب . امّا درباره این که چرا این نام…