وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

معنی وطی

عده وطی به شبهه چیست

عده وطی به شبهه چیست عده وطی به شبهه چیستهرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق، اینجا کلیک کنید) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى…