وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

معنی مشاع

مالکیت مشاع چیست

مالکیت مشاع چیست مالکیت مشاع چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در مال مشاع بدون جلب رضایت تمام شرکا پرسش : استفاده يكى از شركا از مالى كه بين او و ديگران مشاع است، بدون اجازه بقيّه شركا چه حكمى دارد؟ در صورت عدم جواز، كدام يك از…