وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

معنی تمکین

تمكين زن از شوهر

تمكين زن از شوهر تمكين زن پرسش 96 . تمكين زن نسبت به شوهر چه مقدار بايد باشد؟ همه مراجع: اگر عذر شرعى (مانند حيض، ضرر براى سلامتى بدن و...) نداشته باشد و شوهر بخواهد، بايد تمكين كند. پرسش 97 . اگر مرد گناهى انجام دهد، آيا زن مى تواند به…