وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

معاينه نامحرم

حكم معاينه توسط دكتر

حكم معاينه توسط دكتر حكم معاينه توسط دكتردر نوشتار قبل حكم«نگاه به عورت» مطرح شد، در ادامه نظرات مراجع تقليد را در باره معاينه بدن توسط پزشك را مطالعه نماييد.س 1296: کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط…