وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مطلقه

مدت عده طلاق چقدر است

مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است1-خانم نباید در ایام عده با شخص دیگری ازدواج کند، در این صورت عقد باطل است و چنانچه زن و مرد و يا يكى از آن دو، بدانند كه عده زن تمام نشده و عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام ابدى مى …