مرور برچسب

مطالبه مهريه

بخشش مهريه

بخشش مهريه بخشش مهريه 1- بخشش مهريه از سوي خانم در روايات بسيار تاكيد شده و مستحب مي باشد. 2- خانم در بخشش مهريه نيازمند اذن پدر نيست. 3- برای بخشش هدیه سه صورت متصور هست، صورت اول)- گاهی مهریه به صورت عین هست، مثلا شوهر منزل یا ماشین یا…