مرور برچسب

مضاربه

فسخ مضاربه

فسخ مضاربهمطابق نظر آيت الله سيستاني ۱ـ با توجه به این که مضاربه از عقود جایز است آیا می توان به وسیله شرط ضمن عقد برای مضاربه ، مدت زمان تعیین نمود؟ ۲ـ آیا می توان به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟…

نمونه‌ قرارداد شرعی مضاربه

نمونه‌ قرارداد شرعی مضاربهحضرت آیت الله مکارم شیرازی. نمونه‌اى از قرارداد مضاربه : عامل:------- سرمايه‌گذار : ------ مبلغ سرمايه: ----------- است. عامل از سوى سرمايه‌گذار وكيل است تا مبلغ مورد توافق را در كار تجارت به كار گرفته و ---…

مضاربه چیست

مضاربه چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیحقيقت مضاربه : براى پى بردن به حقيقت مضاربه توجّه به سه نكته لازم است: 1. مضاربه در اصل مربوط به سرمايه گذارى يك نفر و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه و سپس تقسيم سود حاصل طبق توافق قبلى است و چون…

راه فرار از ربا و کسب سود از پول چیست

راه فرار از ربا و کسب سود از پول چیست راه فرار از ربا و کسب سود از پول چیستدر نوشتار قبل «تعریف ربا از نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.اگر با سپردن پول به كسى، بخواهم در هر ماه درصد مشخصى از…

احکام مضاربه چیست

احکام مضاربه احکام مضاربه مسائل اختصاصی (بهجت): مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می‌گذارند، تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار…