مصلحت در فقه به چه معناست

مصلحت در فقه به چه معناست حضرت آیت الله مکارم شیرازی مفهوم مصلحت در حکومت اسلام [اصطلاحات فقهی ] پرسش : معناى لغوى، اصطلاحى و فقهى مصلحت چیست؟ پاسخ : مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مکتب اهل بیت(علیهم السلام)مفهومى دیگر. آنچه از نظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه [...]