مرور برچسب

مصالحه

آیا قاضی در مصالحه طرفین می تواند دخالت کند

آیا قاضی در مصالحه طرفین می تواند دخالت کندحضرت آیت الله مکارم شیرازیدخالت قاضی در مصالحه طرفین پرسش : در برخى موارد که از محضر مبارک حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرموده اید، «مصالحه نمایند» منظور از مصالحه چیست؟آیا قاضى محکمه نیز…

احکام صلح

احکام صلح احکام صلحمسأله 2160 صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق ّ خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض. (خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (سیستانی)،…

مصالحه و دست گردان خمس

مصالحه و دست گردان خمس مصالحه و دست گردان خمس  کسى که خمس بدهکار است و نمى‌تواند یکباره آن را بپردازد، مى‌تواند با دست گردان کردن آن با حاکم شرع (یعنی مرجع تقلید یا نماینده او) - در صورت صلاحدید- آن را از وى قرض بگیرد و سپس به تدریج بپردازد.…