قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

مصافحه مؤمنين بعد از نماز

صفحه اصلی/برچسب:مصافحه مؤمنين بعد از نماز

مسائل متفرقه نماز

مسائل متفرقه نماز مسائل متفرقه نماز  س 723: چگونه بايد افراد خانواده را براى خواندن نماز صبح بيدار نمود؟ ج: در اين مورد کيفيت خاصى در رابطه با افراد خانواده وجود ندارد. س 724: نماز و روزه کسانى که به گروه‌ها و طايفه ‏هاى مختلفى منسوب هستند و نسبت به هم بغض و حسد و [...]