وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مشت

دیه سیلی زدن به صورت دیگری

دیه سیلی زدن به صورت دیگری دیه سیلی زدن به صورت دیگریدر نوشتار قبل «دینار و مثقال شرعی چند گرم است» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیمقدار دیه با توجه به صدمات وارده…