مرور برچسب

مس اسم الله

مس اسم الله در نام افراد مثل عبداللّه

مس اسم الله در نام افراد مثل عبداللّه اسم عبداللّه  پرسش 200 . افرادى كه اسمشان «عبداللّه » و «حبيب اللّه » و... است، اگر بدون وضو آن را بنويسند و مس كنند، چه حكمى دارد؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و نورى: مس اسم «اللّه » بدون وضو…