وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مستحبات دستشویی

آداب دستشویی رفتن در اسلام

آداب دستشویی رفتن در اسلام در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 64 در چهار جا تخلّی حرام است: اول: در کوچه‌های بن بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند (1).  دوم:…