وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مستحبات حائض

چه كارهايي بر زن حائض مستحب است

چه كارهايي بر زن حائض مستحب است مستحبات حائض پرسش 131 . چه كارهايى بر زن حائض مستحب است ؟ بر زن حائض مستحب است كه در وقت نماز، خود را از خون پاك كند و پنبه و دستمال را عوض نمايد و وضو بگيرد و اگر نمى تواند تيمم كند. آن گاه در جاى نماز رو به…