وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مستحاضه و قرآن

دست زدن به خط قرآن در حال استحاضه

دست زدن به خط قرآن در حال استحاضهدر نوشتار قبل وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مستحاضه و قرآن پرسش 197 . آيا زن مستحاضه مى تواند با همان طهارتى كه براى نماز داشته،…