وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مستحاضه متوسطه

وظيفه مستحاضه متوسطه

وظايف مستحاضه متوسطه پرسش 187 . وظيفه مستحاضه متوسطه چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): مستحاضه متوسطه چند وظيفه دارد:براى هر نماز بايد پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند. بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده، تطهير كند. براى هر نماز يك…