وظيفه استحاضه كثيره

  وظيفه استحاضه كثيره وظايف مستحاضه كثيره پرسش 190 . وظيفه مستحاضه كثيره چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): مستحاضه كثيره چند وظيفه دارد: براى هر نماز بايد پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند. بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده، تطهير كند. براى هر نماز يك وضو بگيرد ؛ به عنوان مثال [...]