نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر

نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر علیهم السلام مطابق نظر آيت الله خامنه اي جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام(ع) نایستد نمازگزار باید در هنگام نماز جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام(ع) نایستد، ولی مساوی قبر اشکال ندارد. رساله آموزشی. [ انسان باید رعایت ادب را بکند] مسأله 884 انسان باید رعایت ادب [...]