وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مساقات

احکام مساقات چیست

احکام مساقات چیست احکام مساقات چیستاحکام مُساقات مسأله 2238 اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که درختها یا منافع آن، مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست (1) تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و…