مرور برچسب

مسافرت زن

مسافرت زن بدون اجازه شوهر

مسافرت زن بدون اجازه شوهر مسافرت زن پرسش 84 . چنانچه زنى بدون اجازه شوهرش، با پدر و مادرش مسافرت كند؛ تكليف نماز او چه مى شود؟ همه مراجع (به جز مكارم): اگر سفر او واجب نباشد، نمازش تمام است و اگر مانند سفر حج واجب باشد، اجازه شوهر لازم نيست…