مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی

مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی در نوشتار قبل شرایط هشت گانه نماز مسافر بیان شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. در ادامه نیز می توانید شرط دوم را بخوانید. شرط دوم: آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد (1)، پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ [...]