مرور برچسب

مسافرت بدون قصد

مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی

مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی در نوشتار قبل شرایط هشت گانه نماز مسافر بیان شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.در ادامه نیز می توانید شرط دوم را بخوانید.شرط دوم: آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد (1)، پس اگر به جایی…