وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مسابقه

روزه نگرفتن بخاطر مسابقه ورزشی

روزه نگرفتن بخاطر مسابقه ورزشی               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم ترک یا افطار روزه به دلیل ورزش کردن پرسش : افرادی هستند که باید خود را برای مسابقات ورزشی آماده نمایند و اگر بخواهند در ماه رمضان روزه بگیرند،دچار ضعف بدنی می…

حکم دریافت پول برای جوایز مسابقات

حکم دریافت پول برای جوایز مسابقاتمسابقات (علمی یا ورزشی) که در ابتدا از شرکت کنندگان مبلغی می گیرند و در انتها ازهمان پول جایزه ای به برندگان می دهند، این پرداخت و عمل جایز نیست، شخص ثالث مثل مسئولین برگزار کننده بدون اینکه قراردادی با…