مرور برچسب

مرگ مغزی

احکام شرعی مرگ مغزی

احکام شرعی مرگ مغزی تفاوت‌های مرگ مغزی با کما در این است که در حالت کما شانس بهبود برای برخی بیماران وجود دارد، در صورتی که در مرگ مغزی بهبود بیمار غیرممکن و مرگ وی ظرف چند روز حتمی است. با این حال، تخریب اعضای بدن به فاصله کمی پس از مرگ مغزی…

اهدای عضو چه حکمی دارد

اهدای عضو چه حکمی دارد اهدای عضو چه حکمی دارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1288: آیا استفاده از عروق و رگهای جسد شخص متوفّی برای پیوند به بدن یک فرد بیمار، جایز است؟ ج: اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اوليای او بعد از مردنش باشد…