مرور برچسب

مرغ منجمد

حكم خوردن گوشت وارداتي

حكم خوردن گوشت وارداتي حكم خوردن گوشت وارداتيمسأله 2061 خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند (یا از دست کافر (1) گرفته می‌شود (2)) باطل است (3) ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده…