وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مرجعيت زن

چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند

چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند همواره علت تمامي احكام بر ما منكشف نبوده ، اما علت دار بودن آن نزد عقل به اثبات رسيده است. پشتوانه احكام الهي اراده وعلم بي نهايت خداوند متعال است و پشتوانه محدود نگري ما عقل و علم كم ماست. در هر حال با…