وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مداح زن

حكم شرعي مداحی زنان

حكم شرعي مداحی زنان  حكم شرعي مداحی زنان1-مداحی زنان در جمع بانوان که مرد نامحرمی وجود ندارد، و صدای آنان به بیرون نمی رود و ضبط هم نمی شود، پسندیده هست، اما اگر زن برای مردان مداحی کند، بدعتی ناپسند می باشد که زمینه فساد و گناه در آن زیاد…