وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مخلوط

خرید و فروش جنس تقلبی یا ناخالص

خرید و فروش جنس تقلبی یا ناخالص خرید و فروش جنس تقلبی یا ناخالصدر نوشتار قبل « حکم غش در معامله » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2071 اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را…