وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

محو قرآن كهنه

راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآن

راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآنس 165: راههای شرعی محو کردن اسماء مبارک و آیات قرآنی هنگام نیاز کدامند؟ سوزندان اوراقی که در آن اسم جلاله و آیات قرآنی نوشته شده است، هنگام ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟ ج: دفن آنها در خاک و يا…