راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآن

راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآن   مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 165: راههای شرعی محو کردن اسماء مبارک و آیات قرآنی هنگام نیاز کدامند؟ سوزندان اوراقی که در آن اسم جلاله و آیات قرآنی نوشته شده است، هنگام ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟ ج: دفن آنها [...]