مرور برچسب

محمد علی طاهری

نقد عرفان حلقه

نقد عرفان حلقه عـرفان حـلقه را بهتـر بشنـاسيم (فصل اول) آنچه امروزه به نام عرفان كيهانى (حلقه) مطرح مى شود شامل آموزه هاى انحرافى و تضاد با اصول و فروع دين مبين اسلام است در اين ايام كه حكم شديدى از سوى دادگاه درباره رئيس عرفان حلقه صادر…

عرفان کیهانی چيست همراه با نظر مراجع

عرفان کیهانی چيست همراه با نظر مراجع عظام تقليد عرفان كيهاني يا عرفان حلقه از فرقه هاي منحرف نوظهوري است كه التقاط يافته از معنويت هاي كاذب مي باشد. معنويت و فرا طبيعت از آنجا كه شناخت بسيار دشواري دارد سبب شده كه سود جويان، افراد ساده لوح را…