مرور برچسب

محرّمات اعتكاف

مبطلات و محرمات اعتكاف

مبطلات و محرمات اعتكافنظر سایر مراجع عظام تقلید را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه ايمحرّمات اعتكاف س. كارهاى حرام در هنگام اعتكاف چيست؟ ج: معتكف بايد از اين كارها پرهيز كند: * بوييدن چيزهاى خوشبو و…