مرور برچسب

محروم کردن فرزند

محروم کردن از ارث

محروم کردن از ارث محروم کردن از ارثمحروم كردن برخى از ورثه از ارث، يا محروم كردن دختر از ارث در شرع مقدّس اسلام جايز نيست. ولى هر كس مى‌تواند در حيات خود چيزى از اموال خود را به برخى فرزندان يا كسان ديگر ببخشد و به آنها تحويل دهد. در…