چه كارهايي بر جنب حرام است

چه كارهايي بر جنب حرام است   محرمات جنابت پرسش 138 . چه كارهايى بر جنب حرام است؟ گذاشتن چيزى در مسجد؛ خواندن آيه هاى سجده واجب؛ رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى؛[2] رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسم خداوند؛ توقف در ساير مساجد و حرم امامان (بنابر احتياط واجب).[3]   [1]. [...]